Iechyd Meddwl a Thrais : 13 ffaith

1. Cyflawnir oddeutu 95% o lofruddiaethau ym Mhrydain bob blwyddyn gan bobl nad oes ganddynt problemau â iechyd eu meddwl (1)

2. Nid treisgar yw’r mwyafrif o bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl. (1)

3. Rhwng 1974 a 1994, dyblodd y cyfradd llofruddiaethau ym Mhrydain, er nad oedd yn yr un cyfnod cynnydd mewn nifer y lofruddiaethau gan bobl gyda phroblemau â iechyd eu meddwl. (1)

4. Yn nhermau llofruddiaeth, y mae’r cyhoedd cyffredinol mewn llawer mwy o berygl wrth dynion ifainc wedi’u meddwi nag wrth pobl gyda phroblemau â iechyd eu meddwl. (1)

5. Digwyddiad prin yw lladdiad ar hap o rywun gan unigolyn seicotig. (2)

6. Y mae person heb broblem â iechyd eu meddwl yn 400% debygach i lofruddio na rywun gyda phroblemau â iechyd eu meddwl. (2)

7. Y mae 15% o bobl â salwch iselder yn lladd eu hunain.(2)

8. Y mae 10% o bobl â sgitsoffrenia yn lladd eu hunain. (2)

9. Mae person gyda sgitsoffrenia yn ganwaith tebygach i ladd ei hunan nag i lofruddio. (2)

10. Y mae marwolaethau drwy hunanladdiadau a lofruddiaethau gan bobl sydd yn derbyn triniaeth seiciatrig arbennig am salwch meddwl yn cynnwys ond cyfrannedd fach o’r gyfanswm o farwolaethau sy’n codi fel ganlyniad o lofruddiaeth a hunanladdiad yng nghymdeithas Prydain. (2)

11. Mae person yn 13 waith tebygach i’w gael ei ladd gan ddieithryn heb problemau â iechyd ei feddwl na gan ddieithryn gyda phroblemau â iechyd ei feddwl. (3)

12. O 206 marwolaeth o gleifion meddwl dan orchymyn mewn cyfnod
o ddwy flynedd, roedd 15 yn ganlyniad o ymyriad y gwasanaethau gofal iechyd. (4)

13. Y mae ystadegau yn dangos, er i droseddau treisgar cofnodedig ymhlith y cyhoedd cyffredinol gynyddu’n bedwarplyg rhwng 1967 a 1997, doedd dim cynnydd mewn trais gan bobl gyda phroblemau â iechyd eu meddwl. (5)

(1) Audit commission, Finding A Place : A Review of Mental Health Services For Adults, HMSO, 1994.
(2) Report of the Confidential Inquiry Into Homicides And Suicides By Mentally Ill People, Royal College of Psychiatrists, 1996.
(3) Progress Report Of The Confidential Inquiry Into Homicides And Suicides By Mentally Ill People, Department Of Health, 1997.
(4) Deaths Of Detained Patients: A Review Of Reports To The Mental Health Act Commission, Mental Health Foundation, 1995.
(5) Challenge The Media To Get The Facts Right, Mediawatch, 1998.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

Close