World Hearing Voices Congress 2012

 

Cynhadledd Fyd-eang Clywed Lleisiau 2012

Medi 19eg – 21ain, Caerdydd

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Rhwydwaith Clywed Lleisiau Cymru yn ogystal â Working to Recovery, Asylum Associates ac INTERVOICE yn cynnal Cynhadledd Fyd-eang Clywed Lleisiau 2012 ar Fedi y 19eg, yr 20fed a’r 21ain, 2012. Thema’r gynhadledd yw ‘Rhwydwaith Clywed Lleisiau 25 mlynedd ymlaen – Dysgu o’r Gorffennol, Gweithio yn y Presennol a Dychmygu’r Dyfodol’. Ceir manylion llawn a chyfarwyddiadau am sut i sicrhau lle yn y gynhadledd yma

New: World Hearing Voices Congress 2012 programme available here

New: World Hearing Voices Congress Workshops available here

New: World Hearing Voices Congress Parallel Sessions available here

We are proud to announce that Hearing Voices Network Cymru in conjunction with Working to Recovery,  Asylum Associates and INTERVOICE are putting on the 2012 World Congress on Hearing Voices on the 19th, 20th & 21st September 2012.  The theme for the conference is ‘Hearing Voices Network 25 Years On – Learning from the Past, Working in the Present & Visioning the Future’.

Full details and how to book a place at the Congress online can be found here.

You can download the poster here.

New: World Hearing Voices Congress 2012 programme available here

New: World Hearing Voices Congress Workshops available here

New: World Hearing Voices Congress Parallel Sessions available here

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.