Ffeil Ffeithiau Iechyd Meddwl

 

Screen Shot 2014-08-12 at 10.04.08

Mae’r “ffeil ffeithiau iechyd meddwl” hon wedi’i llunio yn bennaf gan Hywel Davies o Grwp Clywed Lleisiau Sir Benfro i godi ymwybyddiaeth o amryw persbectif o faterion ynglun â iechyd meddwl. Mae Grwp Clywed Lleisiau Sir Benfro yn cynnwys pobl sy’n clywed lleisiau yn eu meddwl, a gweithwyr iechyd meddwl a’u canolfan yn Sir Benfro, Gorllewin Cymru. Ffurfiwyd y grwp ym Mawrth 1996 ac mae’n cwrdd pob mis yn Hwlfordd, Sir Benfro. Am fanylion pellach ynglun â’r grwp, cysylltwch â: Grwp Clywed Lleisiau Sir Benfro / Pembrokeshire Hearing Voices Group, d/o Mind Pembrokeshire, Old Wool Market, Quay Street, Hwlfford/Haverford West, Sir Benfro/Pembrokeshire, Cymru/Wales SA61 1BG. Tel: 01437 769982. email: pembsmind@aol.com or info@hearingvoicescymru.org

Gallwch chi weld y ffeil ffeithiau iechyd meddwl yma

Ffeil Ff eithiau Iechyd Meddwl

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.